อัตรายจากมะม่วงเบา

อันตราย !!!! จากการทานมะม่วงเบา 

 ความจริงที่หลายคนเข้าใจ ว่ามะม่วงเบาปลูกแบบวิถีธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนี้ให้คิดใหม่

มะม่วงเบามีโรคหลายอย่าง ซึ้งหลายคนเข้าใจผิดว่าปลูกแบบวิถีธรรมชาติ (เกษตรกรปัจจุบันย่อมรู้ดี) ปัญหามะม่วงเบาเริ่มตั้งแต่การเตรียมต้น การรักษาดอก การรักษาผิวมะม่วง  ล้วนมีสารเคมีที่มาเกี่ยวข้อง 

ด้วยกับความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น (อุปสงที่สูงขึ้น) ปริมาณจึงสำคัญ เกษตรกรจึงเร่งใช้สารเคมี เพื่อมุ่งหวังทางการค้ามากขึ้น ดั่งนั้นการบริโภคจึงโปรดระมัดระวัง     อยากให้ผู้บริโภคฉลาดในการเลือกชื้อ เพราะมะม่วงเบานิยมทาน ผลอ่อนและนิยมทานทั้งเปลือกและไม่มีการห่อผล  การรับประทานผลอ่อนระยะการเก็บเกี่ยวจึงรวดเร็วมาก ผู้บริโภคเองจึงต้องฉลาดเลือก และเลือกซื้อจากพ่อค้าที่ไว้ใจได้ (สนับสนุนให้มาถึงสวน)

ด้วยความเคารพและความตั้งใจจึงอยากให้เกษตรกรหันมาคำนึงถึงผู้บริโภคมากขึ้น ค้นหาเทคนิคในการผลิตแบบวิถีธรรมชาติให้มากที่สุด เพราะพ่อค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ใสใจในเรื่องนี้ที่มาของผลผลิต ขอแค่มีของขาย 

Visitors: 30,545
สถานะ: ยังไม่ได้ติดตั้ง rwidget.readyplanet.com salesdesk_widget_load_script={};salesdesk_widget_load_script.options=salesdesk_widget_load_script.options||{};salesdesk_widget_load_script.options.debugMode=!1;var salesdesk_widget_init_skype=!1;var has_r_chat=!1;var mobile_load_r_chat_first_time=!0;var salesdesk_widget_timeout_list={show_default_bt... rwidget.readyplanet.com