มะม่วงเบาคือ

Organic go  มะม่วงเบาสวนแรกของประเทศไทย  140 ปี                                                                           มะม่วงเบาเป็นมะม่วงท้องถิ่นของภาคใต้ ออกผลง่าย คำว่าเบา จึงหมายถึงออกผลง่าย แม้จะเป็นที่รู้ว่าเป็นมะม่วงท้องถิ่นของภาคใต้ แต่ทุกที่ใช้ว่าจะมีมะม่วงเบา หรือมีเพียงแค่ต้นสองต้นที่ปลูกไว้หน้าบ้าน และบางบางพื้นที่รสชาติก็ผิดเพี้ยนไปบ้าง แต่แหล่งปลูกมะม่วงเบาขึ้นชื่อของประเทศไทยนั้นจริงแล้วหลักๆมีอยู่แหล่งเดียวคือ อยู่ในหมู่บ้านท่าเสา อำเภอสิงหนคร ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ปลูกมะม่วงเบาที่มีคุณภาพสูงที่สุดในประเทศ ที่ต่างยอมรับว่าแม้แต่ในพื้นที่อื่นๆของสงขลาเองก็สู้คุณภาพมะม่วงที่นี้ไม่ได้ ด้วยเพราะสวนมะม่วงเบาจะปลูกตามแนวสองฝั่งทะเลทั้งทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย ที่สำคัญคือดินที่หมู่บ้านแห่งนี้ จะเป็นดินร่วนปนทราย ทำให้มะมะม่วงมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษ์  มีลักษณะผลสวย  ผิวบาง มีรสชาติและกลิ่นหอมหวาน ไม่มีกลิ่นหื่น ทานทั้งเปลือกแล้วจะอร่อย จนเป็นเอกลักษ์และอัตลักษ์ของสงขลาและของประเทศไปเลยก็ว่าได้ 

อย่างไรก็ตามมะม่วงเบาพื้นที่อื่นๆก็ยังสามารถนำมาทำให้มีมูลค่าได้เช่นกัน ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นแช่อิ่ม หรือแปรรูปเป็นอย่างอื่น แทนการรับประทานเป็นผลสด

มะม่วงเบา ฅนสวน (Organic go ) เป็นสวนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงเบา กว่า 140 ปี โดยมีทวด(นามว่านุฮ์) ถือเป็นผู้ริเริ่มทำสวนมะม่วงเบา จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี เล่าว่าโต๊ะนุฮ์ปลูกม่วงเบาไว้จำนวนมาก พร้อมกับการปลูกมะพร้าวและผักอื่นๆ ทุกๆวันแม่ค้าชาวจีน จากฝั่งบ้านบ่อยางในตัวอำเภอเมืองสงขลา จะนั่งเรือจ้างข้ามฝากมาฝั่งเขาแดง และเดินเท้ามาซื้อมะม่วงเบา มะพร้าวและผักอื่นๆที่โต๊ะนุฮ์ปลูกไว้ (สมัยนั้นยังไม่มีสะพาน ไม่มีแพขนานยนต์ และรถ)  โต๊ะนุฮ์จะวางกองมะม่วงไว้บนหนังวัว แล้วให้แม้ค้าชาวจีนมาเลือกชื้อตามสะดวก หลังจากที่มะม่วงสามารถสร้างรายได้ได้ ชาวบ้านจึงเริ่มสนใจและมาขอเมล็ดพันธ์ุจากโต๊ะนุฮ์ เพื่อนำไปปลูกและขยายพันธู์ต่อๆกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเกือบร้อยสี่สิบปี   

อันตราย !!!! จากการทานมะม่วงเบา 

ความจริงที่หลายคนเข้าใจ ว่ามะม่วงเบาปลูกแบบวิถีธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนี้ให้คิดใหม่...

มะม่วงเบามีโรคหลายอย่าง ซึ้งหลายคนเข้าใจผิดว่าปลูกแบบวิถีธรรมชาติ (เกษตรกรปัจจุบันย่อมรู้ดี) ปัญหามะม่วงเบาเริ่มตั้งแต่การเตรียมต้น การรักษาดอก การรักษาผิวมะม่วง  ล้วนมีสารเคมีที่มาเกี่ยวข้อง 

ด้วยกับความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น (อุปสงที่สูงขึ้น) ปริมาณจึงสำคัญ เกษตรกรจึงเร่งใช้สารเคมี เพื่อมุ่งหวังทางการค้ามากขึ้น ดั่งนั้นการบริโภคจึงโปรดระมัดระวัง  อยากให้ผู้บริโภคฉลาดในการเลือกชื้อ เพราะมะม่วงเบานิยมทาน ผลอ่อนและนิยมทานทั้งเปลือกและไม่มีการห่อผล  การรับประทานผลอ่อนระยะการเก็บเกี่ยวจึงรวดเร็วมาก ผู้บริโภคเองจึงต้องฉลาดเลือก และเลือกซื้อจากพ่อค้าที่ไว้ใจได้ (สนับสนุนให้มาถึงสวน)

ด้วยความเคารพและความตั้งใจจึงอยากให้เกษตรกรหันมาคำนึงถึงผู้บริโภคมากขึ้น ค้นหาเทคนิคในการผลิตแบบวิถีธรรมชาติให้มากที่สุด เพราะพ่อค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ใสใจในเรื่องนี้ที่มาของผลผลิต ขอแค่มีของขาย 

 

        

Visitors: 30,544
สถานะ: ยังไม่ได้ติดตั้ง rwidget.readyplanet.com salesdesk_widget_load_script={};salesdesk_widget_load_script.options=salesdesk_widget_load_script.options||{};salesdesk_widget_load_script.options.debugMode=!1;var salesdesk_widget_init_skype=!1;var has_r_chat=!1;var mobile_load_r_chat_first_time=!0;var salesdesk_widget_timeout_list={show_default_bt... rwidget.readyplanet.com