แหล่งปลูกมะม่วงเบา

แหล่งปลูกมะม่วงเบา                                                                           

Songkhla Mango Farm กว่า 140 ที่เราผูกพันธ์

มะม่วงเบาเป็นหนึ่งผลไม้สุขภาพยอดนิยมของชาวใต้มาช้านาน ซึ่งหลายท่านอาจไม่ทราบว่า หมู่บ้านท่าเสาเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ปลูกมะม่วงเบาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ต่างยอมรับว่าแม้แต่ในพื้นที่อื่นๆของสงขลาเองก็สู้คุณภาพมะม่วงที่นี้ไม่ได้ ด้วยเพราะสวนมะม่วงเบาจำนวนมากจะปลูกตามแนวสองฝั่งทะเลทั้งทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย โดยลักษณะดินที่นี้เป็นดินร่วนปนทรายมีลมโปร่งพัดผ่านตลอดเวลา เหมาะแก่การปลูกมะม่วงเบาเป็นอย่างยิ่ง

       จากการศึกษาพบว่าผลผลิตมะม่วงเบาที่ได้จากพื้นที่นี้ มีลักษณะผลสวย ไม่โตจนเกินไป ผิวบาง มีรสชาติและกลิ่นหอมหวาน ไม่มีกลิ่นหื่น จนเป็นเอกลักษ์และอัตลักษ์ของสงขลาและของประเทศไปเลยก็ว่าได้ 

อย่างไรก็ตามมะม่วงเบาพื้นที่อื่นๆก็ยังสามารถนำมาทำให้มีมูลค่าได้เช่นกัน ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นแช่อิ่ม หรือแปรรูปเป็นอย่างอื่น แทนการรับประทานเป็นผลสด

มะม่วงเบา ไร่บ้านสวนหรือฅนสวน (Songkhla Mango Farm) เราคือทายาทเกษตรรที่ปลูกมะม่วงเบาในจังหวัดสงขลา กว่า 140 ปี โดยมีทวด(นามว่านุฮ์) ถือเป็นผู้ริเริ่มทำสวนมะม่วงเบา จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี เล่าว่าโต๊ะนุฮ์ปลูกม่วงเบาไว้จำนวนมาก พร้อมกับการปลูกมะพร้าวและผักอื่นๆ ทุกๆวันแม่ค้าชาวจีน จากฝั่งบ้านบ่อยางใกล้กับแหลมสมิหลา จะนั่งเรือจ้างข้ามฝากมาฝั่งเขาแดง และเดินเท้ามาซื้อมะม่วงเบา มะพร้าวและผักอื่นๆที่โต๊ะนุฮ์ปลูกไว้ โต๊ะนุฮ์จะวางกองมะม่วงไว้บนหนังวัว แล้วให้แม้ค้าชาวจีนมาเลือกชื้อตามสะดวก หลังจากที่มะม่วงสามารถสร้างรายได้ได้ ชาวบ้านจึงเริ่มสนใจและมาขอเมล็ดพันธ์ุจากโต๊ะนุฮ์ เพื่อนำไปปลูกและขยายพันธู์ต่อๆกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเกือบร้อยห้าสิบปี

ปัจจุบันคนสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเมื่อเอ๋ยถึงหมู่บ้านท่าเสา นอกจากจะนึกถึงอาหารทะเลสดๆที่มีรสชาติอร่อยจากทะเลสาบสงขลา  มะม่วงเบาก็ถือเป็นหนึ่งในสิ่งขึ้นชื่อของสงขลา เพราะถือว่าเป็นแหล่งปลูกมะม่วงในประเทศไทยที่เยอะที่สุดก็ว่าได้ และหากจะทานมะม่วงเบา ให้อร่อยก็หนีไม่พ้นจากพื้นที่แห่งนี้เช่นกัน ด้วยเพราะอาจจากสภาพดินและอากาศริมทะเลสาบที่เหมาะสม 

Visitors: 26,238