มะม่วงเบาแช่อิ่ม

มะม่วงเบาแช่อิ่ม ผ่านกระบวนการแปรรูปมะม่วงด้วยวิธีการธรรมชาติ  ไม่มีสารกันบูดและสารเจื่อปนที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ด้วยสูตรเฉพาะตัวฉบับชาวสวนมะม่วง พร้อมพัฒนาสูตรโดย สถาบัน ITAP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Visitors: 30,545
สถานะ: ยังไม่ได้ติดตั้ง rwidget.readyplanet.com salesdesk_widget_load_script={};salesdesk_widget_load_script.options=salesdesk_widget_load_script.options||{};salesdesk_widget_load_script.options.debugMode=!1;var salesdesk_widget_init_skype=!1;var has_r_chat=!1;var mobile_load_r_chat_first_time=!0;var salesdesk_widget_timeout_list={show_default_bt... rwidget.readyplanet.com