มะม่วงเบาแช่อิ่ม

มะม่วงเบาแช่อิ่ม ผ่านกระบวนการแปรรูปมะม่วงด้วยวิธีการธรรมชาติ  ไม่มีสารกันบูดและสารเจื่อปนที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ด้วยสูตรเฉพาะตัวฉบับชาวสวนมะม่วง พร้อมพัฒนาสูตรโดย สถาบัน ITAP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Visitors: 28,250