มะม่วงเบาปอก

มะม่วงเบาปอกและผ่าสำเร็จ สำหรับแช่อิ่ม 
รับส่งเฉพาะให้แม่ค้าในหาดใหญ่ และบริการจัดส่ง กทม (โดยใช่คาร์โก้ การบินไทยและไลอ้อนแอร์)
หมายเหตุ มะม่วงเบาสด 10 กก จะเหลือ 6.2-6.5 กก หลังจากปอกและผ่า 

Visitors: 26,239