กะปิโหว่

น้ำจิ่มมะม่วง กะปิโหว่ 

 เป็นสูตรที่ผลิตขึ้นในชุมชนชาวสวนมะม่วงเอง ซึ่งแน่นอนเป็นพื้นที่ที่อยู่กับมะม่วงเบา มาช้านานกว่า เป็นสูตรที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ใช้กุ้งแห้งธรรมชาติ และกะปิในพื้นที่ ที่ชาวบ้านทำกันเอง ไม่เจื่อปนวัตถุดิบอื่น ที่เข้าข่ายหลอกล่วง 

Visitors: 26,239