มะม่วงเบา

มะม่วงเบาฅนสวน  organic go เป็นทายาทรุ่นต่อๆมา ของสวนมะม่วงเบาโต๊ะนุ (ทวด) ที่ถือเป็นสวนมะม่วงเบาสวนแรกๆ ของสงขลา 

เมื่อ 140 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งโต๊ะนุ ถือเป็นชาวสวนคนแรกที่ปลูกมะม่วงเบาอย่างเป็นจริงเป็นจัง แม้ในตอนนั้นปลุกไว้เพื่อ ทานเล่น แจกจ่ายให้กับผู้มาเยือน และผู้ที่มาศึกษาหาความรู้ที่บ้านท่าน และขายเล็กๆน้อย ให้กับชาวจีน พอมีรายได้ 

สามสิบปีให้หลังจากวันนี้ ชาวบ้านรอบข้าง เริ่มปลูกมะม่วงเบามากขึ้น แทนที่จะปลูกไว้ทาน ต้นสองต้นไว้หน้าบ้าน เริ่มมีการปลูกเป็นจริงเป็นจังคล้ายสวนโต๊ะนุ จนเป็นที่รู้จักของคนในสงขลาด้วยกัน เมื่อเอ๋ยถึง (บ้านท่าเสา) ทุกคนก็จะนึกถึงวิถีชาวเล คิดถึงปลากระบอกทะเลสาบ และต้นมะม่วงเบา

Organic go  ถือเป็นตัวแทนชุมชนที่จะนำเสนอสิ่งดีๆในพื้นที่ของตัวเองให้คนภายนอกได้รู้จัก อีกทั้ง ได้เป็นผู้กระจายสินค้าจากเกษตรกรผู้ปลูกไปยังที่ต่างๆ ผู้บริโภคเองได้รับประทานสินค้าราคาถูกโดยตรงจากเกษตรกร โดยไม่ต้องผ่านตลาดหาดใหญ่ และผู้ขายเองก็เป็นทาญาติของโต๊ะนุ ผู้ริเริ่มปลูกมะม่วงเบามามากกว่า 140 ปี ด้วยระลึกถึงท่านจึงยังคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของมะม่วงเบาตรงนี้ไว้ 

มะม่วงเบา มะม่วง สวนมะม่วงเบา  มะม่วงเบามะม่วงเบาสด สวนมะม่วงเบา สวนมะม่วงเบา มะม่วงเบาราคาส่งมะม่วงเบาราคาถูก สวนมะม่วงเบา มะม่วงเบาราคถูก มะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวาน สวนมะม่วงเบา สวนผลไม้  กบนอกกะลาบ้านสวนมะม่วงเบาราคาปลีก น้ำมะม่วง มะม่วงเบามะม่วงเบามะม่วงเบาorganicมะม่วงเบา

Visitors: 30,545
สถานะ: ยังไม่ได้ติดตั้ง rwidget.readyplanet.com salesdesk_widget_load_script={};salesdesk_widget_load_script.options=salesdesk_widget_load_script.options||{};salesdesk_widget_load_script.options.debugMode=!1;var salesdesk_widget_init_skype=!1;var has_r_chat=!1;var mobile_load_r_chat_first_time=!0;var salesdesk_widget_timeout_list={show_default_bt... rwidget.readyplanet.com