เกี่ยวกับเรา

มะม่วงเบาฅนสวน เป็นทายาทรุ่นต่อๆมา ของสวนมะม่วงเบาโต๊ะนุ (ทวด) ที่ถือเป็นสวนมะม่วงเบาสวนแรกๆ ของสงขลา เมื่อ 140 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งโต๊ะนุ ถือเป็นชาวสวนคนแรกที่ปลูกมะม่วงเบาอย่างเป็นจริงเป็นจัง แม้ในตอนนั้นปลุกไว้เพื่อ ทานเล่น แจกจ่ายให้กับผู้มาเยือน และผู้ที่มาศึกษาหาความรู้ที่บ้านท่าน และขายเล็กๆน้อย ให้กับชาวจีน พอมีรายได้ 

สามสิบปีให้หลังจากวันนี้ ชาวบ้านรอบข้าง เริ่มปลูกมะม่วงเบามากขึ้น แทนที่จะปลูกไว้ทาน ต้นสองต้นไว้หน้าบ้าน เริ่มมีการปลูกเป็นจริงเป็นจังคล้ายสวนโต๊ะนุ จนเป็นที่รู้จักของคนในสงขลาด้วยกัน เมื่อเอ๋ยถึง (บ้านท่าเสา) ทุกคนก็จะนึกถึงวิถีชาวเล คิดถึงปลากระบอกทะเลสาบ และต้นมะม่วงเบา

www.มะม่วงเบาสงขลา.com ถือเป็นตัวแทนชุมชนที่จะนำเสนอสิ่งดีๆในพื้นที่ของตัวเองให้คนภายนอกได้รู้จัก อีกทั้ง ได้เป็นผู้กระจายสินค้าจากเกษตรกรผู้ปลูกไปยังที่ต่างๆ ผู้บริโภคเองได้รับประทานสินค้าราคาถูกโดยตรงจากเกษตรกร โดยไม่ต้องผ่านตลาดหาดใหญ่ และผู้ขายเองก็เป็นทาญาติของโต๊ะนุ ผู้ริเริ่มปลูกมะม่วงเบามามากกว่า 140 ปี ด้วยระลึกถึงท่านจึงยังคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของมะม่วงเบาตรงนี้ไว้


Visitors: 28,250